Ga direct naar inhoud

Over Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is de vereniging voor mensen met hart voor de natuur. Wij geven de natuur in Nederland de ruimte. We beschermen natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Zo blijft onze natuur behouden en kunnen we hier met zijn allen nog eeuwenlang van blijven genieten.

Wij danken ons succes aan onze ruim 880.000 leden en donateurs en aan onze vrijwilligers en partnerbedrijven. Dankzij jullie steun kan iedereen in Nederland genieten van de afwisselende natuur die ons land rijk is.

Ochtend natuur

Vereniging

Natuurmonumenten is een vereniging waarin iedereen een stem heeft. Er zijn regionale ledencommissies die het contact onderhouden met de leden. De commissieleden van alle regio’s vormen samen de ledenraad. Deze raad zorgt ervoor dat de stem van de leden doorklinkt in de koers van de vereniging. De ledenraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, keurt het jaarverslag goed en benoemt de bestuursleden.

Lees meer over de vereniging

Bestuur

Het bestuur van Natuurmonumenten is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. De ledenraad benoemt elk van de negen bestuursleden voor een periode van vier jaar. Zij kunnen een keer voor vier jaar worden herbenoemd.

Lees meer over het bestuur

Directie

De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en geeft leiding aan de organisatie. De directieleden worden benoemd door het bestuur en leggen verantwoording aan hen af. Er zijn drie directeuren: de algemene directeur, directeur natuurbeheer en directeur financiën en bedrijfsvoering.

Lees meer over de directie

Werken bij Natuurmonumenten

Onze medewerkers werken met hart en ziel aan behoud en ontwikkeling van de natuur in Nederland. Het beloningsbeleid is marktconform en is geregeld in de CAO Bos en Natuur.

Heb jij ook hart voor de natuur? Wil jij ons helpen om iedereen te laten genieten van het Nederlandse landschap? Bekijk dan de mogelijkheden om bij Natuurmonumenten aan de slag te gaan.

Bekijk alle mogelijkhedenVacatures

Meer over de organisatie